Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp bắp tay

Xem danh mục sản phẩm

mới cập nhật

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95

3.850.000 

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp Beurer BM 81 easyLock

2.950.000 
-12%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7221

Giá gốc là: 2.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.900.000 ₫.

máy đo huyết áp điện tử

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95

3.850.000 

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp Beurer BM 81 easyLock

2.950.000 
-12%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7221

Giá gốc là: 2.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.900.000 ₫.
-15%
Giá gốc là: 1.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.400.000 ₫.
-15%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-7320

Giá gốc là: 2.660.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.250.000 ₫.
-9%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM 6181

Giá gốc là: 1.420.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.290.000 ₫.
-11%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN600 Nhật Bản

Giá gốc là: 2.090.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.850.000 ₫.

máy đo huyết áp bắp tay

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95

3.850.000 

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp Beurer BM 81 easyLock

2.950.000 
-12%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7221

Giá gốc là: 2.150.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.900.000 ₫.
-15%
Giá gốc là: 1.650.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.400.000 ₫.
-15%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-7320

Giá gốc là: 2.660.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.250.000 ₫.
-9%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM 6181

Giá gốc là: 1.420.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.290.000 ₫.
-11%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN600 Nhật Bản

Giá gốc là: 2.090.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.850.000 ₫.

máy đo huyết áp cơ

-10%
Giá gốc là: 1.600.000 ₫.Giá hiện tại là: 1.440.000 ₫.
-24%

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso Classic

Giá gốc là: 3.500.000 ₫.Giá hiện tại là: 2.650.000 ₫.
-14%
Giá gốc là: 900.000 ₫.Giá hiện tại là: 770.000 ₫.
-20%

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-110

Giá gốc là: 780.000 ₫.Giá hiện tại là: 625.000 ₫.