Máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp bắp tay

Xem danh mục sản phẩm

mới cập nhật

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95

3.850.000 

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp Beurer BM 81 easyLock

2.950.000 
-12%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7221

1.900.000 

máy đo huyết áp điện tử

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95

3.850.000 

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp Beurer BM 81 easyLock

2.950.000 
-12%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7221

1.900.000 
-15%
1.400.000 
-15%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-7320

2.250.000 
-9%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM 6181

1.290.000 
-11%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN600 Nhật Bản

1.850.000 

máy đo huyết áp bắp tay

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp và điện tâm đồ Beurer BM95

3.850.000 

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp Beurer BM 81 easyLock

2.950.000 
-12%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron HEM-7221

1.900.000 
-15%
1.400.000 
-15%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay tự động HEM-7320

2.250.000 
-9%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp cổ tay Omron HEM 6181

1.290.000 
-11%

Máy đo huyết áp bán tự động

Máy đo huyết áp bắp tay Omron JPN600 Nhật Bản

1.850.000 

máy đo huyết áp cơ

-10%
-24%

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Boso Classic

2.650.000 
-14%
770.000 
-20%

Máy đo huyết áp cơ

Máy đo huyết áp cơ Spirit CK-110

625.000